Historie společnosti

 

Jak šel čas…

Domov » Historie společnosti
1989 - 1992

Založenie spoločnosti

V roku 1989 si pán Jaroslav Macek založil živnosť v odbore inštalatérstva a kúrenárstva. Začal podnikať v garáži rodinného domu​.

V roku 1991 sa prvým zamestnancom stal jeho druhorodený syn Ján. V rovnakom roku sa u pána Macka začali uchádzať o prácu aj miestni inštalatéri.

Zákaziek bolo veľa, predovšetkým pre štátne firmy, a tak od roku 1992 už mala firma 15 zamestnancov. V rovnakom roku sa do firmy pripojil aj jeho prvorodený syn Jaroslav.

1993 – 1994

Rast spoločnosti

Firma sa rozrastala, v roku 1994 vyrobili prvý bazén a jeho podnikanie sa tak rozšírilo o výrobu bazénov. Dopyt po bazénoch rástol a zázemie garáže sa stalo nedostačujúce. V rovnakom roku našiel pán Macek v Ratíškoviciach budovu na ulici U Pošty, kam ihneď premiestnil svoje podnikanie​.

Zo začiatku si budovu iba prenajímal od obce, ale budova bola v havarijnom stave a žiadala si väčšie investície. Pán Macek budovu odkúpil, opravil a na tejto adrese je sídlo firmy do dnes aj so vzorovým bazénom.

1995

Vzorový koncept bazéna

V novom zázemí firmy založil aj predajňu na vodo-topo-plyn av roku 1995 rozšíril ponuku aj o bazénové príslušenstvo.

V roku 1995 nastal ďalší dôležitý zlom, keď v jednej firme, kde mal zákazku v odbore inštalatérstva, uvidel stroj na plasty a ihneď sa mu vnukla myšlienka, že takto bude vyrábať bazény. Vymyslel vzorový koncept bazéna a začal jazdiť po veľtrhoch. Stal sa tak prvou firmou v regióne, ktorá začala vyrábať touto technológiou.

1996 - 1999

Noví zákazníci

Na veľtrhu v Prahe nadviazal spoluprácu s firmou Alukov a.s., ktorá vyrába bazénové zastrešenie, a spolupráca trvá do dnes. Na stavebnom veľtrhu v Brne našiel dodávateľa bazénového príslušenstva z Rakúska a tým sa bazény doplnili o originálne a kvalitné diely. Potom nadviazal spoluprácu ešte s ďalšími dodávateľmi a ich spolupráca trvá dodnes. V roku 1997 sa začali bazény vyrábať aj pre zákazníkov z Rakúska a Nemecka, kam sa vyvážajú bazény do dnes.​

2000 - současnost

Expanzia spoločnosti

V roku 2000 sa do firmy pripája jeho tretí najmladší syn Radomír Macek. Rozvíjal predchádzajúci koncept firmy. Transformoval firmu na spoločnosť s ručením obmedzeným pod obchodným menom MACEK A SYN s.r.o., kde je dodnes konateľom. So vstupom SR do EÚ firma začala exportovať do nemecky hovoriacich krajín.

Založili sa aj webové stránky spoločnosti, v tejto dobe to u firiem nebolo ešte úplne bežné. V roku 2006 založil pán Radomír Macek jeden z prvých e-shopov s bazénovým príslušenstvom.

Firma sa neustále rozrastala a vznikla opäť nutnosť zaistiť firme nové zázemie. V roku 2014 začala výstavba nového administratívno – výrobného objektu na adrese Za Mlýnom 1418, Ratíškovice. V lete roku 2016 sa firma kompletne presťahovala do nových priestorov, kde sú splnené požiadavky na výrobnú kapacitu, na skladové zázemie potrebné na zabezpečenie chodu predajne a e-shopu s bazénovým príslušenstvom a administratívne zázemie firmy. Nové priestory postavila firma z vlastných zdrojov, bez podnikateľského úveru či dotácií.