Historie společnosti

 

Jak šel čas…

Domů » Historie společnosti
1989 - 1992

Založení společnosti

V roce 1989 si pan Jaroslav Macek založil živnost v oboru instalatérství a topenářství. Začal podnikat v garáži rodinného domu.

V roce 1991 se prvním zaměstnancem stal jeho druhorozený syn Jan. Ve stejném roce se u pana Macka začali ucházet o práci i místní instalatéři.

Zakázek bylo hodně, především pro státní firmy, a tak od roku 1992 už měla firma 15 zaměstnanců. Ve stejném roce se do firmy připojil i jeho prvorozený syn Jaroslav.

1993 – 1994

Růst společnosti

Firma se rozrůstala, v roce 1994 vyrobili první bazén a jeho podnikání se tak rozšířilo o výrobu bazénů. Poptávka po bazénech rostla a zázemí garáže se stalo nedostačující. Ve stejném roce našel pan Macek v Ratíškovicích budovu na ulici U Pošty, kam ihned přemístil svoje podnikání.

Z počátku si budovu pouze pronajímal od obce, ale budova byla v havarijním stavu a žádala si větší investice. Pan Macek budovu odkoupil, opravil a na této adrese je sídlo firmy do dnes i se vzorovým bazénem.

1995

Vzorový koncept bazénu

V novém zázemí firmy založil také prodejnu na vodo-topo-plyn a v roce 1995 rozšířil nabídku i o bazénové příslušenství.

V roce 1995 nastal další důležitý zlom, kdy v jedné firmě, kde měl zakázku v oboru instalatérství, uviděl stroj na plasty a ihned se mu vnukla myšlenka, že takhle bude vyrábět bazény. Vymyslel vzorový koncept bazénu a začal jezdit po veletrzích. Stal se tak první firmou v regionu, která začala vyrábět touto technologií.

1996 - 1999

Noví zákazníci

Na veletrhu v Praze navázal spolupráci s firmou Alukov a.s., která vyrábí bazénové zastřešení, a spolupráce trvá do dnes. Na stavebním veletrhu v Brně našel dodavatele bazénového příslušenství z Rakouska a tím se bazény doplnily o originální a kvalitní díly. Poté navázal spolupráci ještě s dalšími dodavateli a jejich spolupráce trvá dodnes. V roce 1997 se začaly bazény vyrábět i pro zákazníky z Rakouska a Německa, kam se vyváží bazény do dnes.

2000 - současnost

Expanze společnosti

V roce 2000 se do firmy připojuje jeho třetí nejmladší syn Radomír Macek. Rozvíjel předchozí koncept firmy. Transformoval firmu na společnost s ručením omezeným pod obchodním jménem MACEK A SYN s.r.o., kde je do dnes jednatelem. Se vstupem ČR do EU firma začala exportovat do německy mluvících zemí.

Založili se také webové stránky společnosti, v této době to u firem nebylo ještě zcela běžné. V roce 2006 založil pan Radomír Macek jeden z prvních e-shopů s bazénovým příslušenstvím.

Firma se neustále rozrůstala a vznikla opět nutnost zajistit firmě nové zázemí. V roce 2014 začala výstavba nového administrativně – výrobního objektu na adrese Za Mlýnem 1418, Ratíškovice. V létě roku 2016 se firma kompletně přestěhovala do nových prostor, kde jsou splněny požadavky na výrobní kapacitu, na skladové zázemí potřebné k zajištění chodu prodejny a e-shopu s bazénovým příslušenstvím a administrativní zázemí firmy. Nové prostory postavila firma z vlastních zdrojů, bez podnikatelského úvěru či dotací.